Održivi razvoj Jadrtovca i Morinja donio bi korist cijelom šibenskom kraju

2015.09.11

FOTO: MORINJSKI ZALJEV

U Šibeniku predstavljen plan razvoja naselja Jadrtovac i Morinjskog zaljeva

ŠIBENIK, 11. rujna 2015.
– Kako bi u budućnosti mogao izgledati Morinjski zaljev i obližnje naselje Jadrtovac pored Šibenika razgovarali su danas predstavnici Grada Šibenika i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj koji su zajednički radili na izradi plana razvoja ovog područja. Projekt je vrijedan 140.000 kuna, a cilj mu je održivi razvoj slabije razvijenog i ruralnog područja naselja Jadrtovac.

Tijekom provođenja projekta, od siječnja do srpnja ove godine organiziran je niz pojedinačnih sastanaka s različitim interesnim skupinama i radionica na kojima je definiran mogući plan razvoja ovog područja. Kao rezultat, definirano je 14 projektnih ideja od kojih su tri detaljnije razrađene u cilju pokretanja njihove što skorije provedbe.

„Prostor Morinjskog zaljeva vrijedan je prostor očuvane prirodne i bogate kulturne baštine, morska laguna uključena u ekološku mrežu Natura 2000, udaljena svega 8 km od centra grada Šibenika. Kao takav, zaljev nudi više razvojnih mogućnosti, prvenstveno u domeni ruralnog, izletničkog i zdravstvenog turizma te ekstenzivne i intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Na području naselja Jadrtovac već postoji nekoliko projekata vezanih za ekološkog vinogradarstvo i maslinarstvo koji su tijekom proteklih godina dobili darovnice UNDP-a kroz projekt COAST“, rekla je Ivana Laginja, voditeljica projekta iz UNDP-a Hrvatska.

„Održivi razvoj ovog područja koji usko povezuje poljoprivredu, zaštitu okoliša i turizam, odnosno svoj razvoj temelji na zelenom poduzetništvu ujedno se podudara s ciljevima Strategija razvoja Grada i doprinosi njenom ostvarenju“, rekao je zamjenik gradonačelnika mr.sc. Danijel Mileta.

Plan cjelovitog razvoja Jadrtovca i Morinjskog zaljeva obuhvaća ključne podatke o prostoru Jadrtovca i Morinjskog zaljeva, njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima, ljudskim kapacitetima, situaciji u poljoprivredi i zaštiti prirode, komunalnoj infrastrukturi te ostalim pitanjima vitalnima za njegov daljnji razvoj.

Temeljni preduvjet ovakvog razvoja je stvaranje partnerstava među naseljima u Morinjskom zaljevu, razvoj projekata koji će lokalne zajednice usmjeriti na povezivanje i suradnju te stvaranje širih partnerstava između lokalnih vlasti, privatnog sektora i civilnog društva, rečeno je u Šibeniku.

Projekt održivog razvoja naselja Jadrtovca i Morinjskog zaljeva metodološki se nastavlja na dva prethodna UNDP-jeva projekta „Održivi razvoj Gacke“ koji je završen 2011. godine i „Lovce na projekte“ koji je priveden kraju u 2014. godini. Javno predstavljanje Plana za stanovnike Jadrtovca i Morinjskog zaljeva održano je 1. srpnja u Jadrtovcu.