Svjetski čelnici usvojili Ciljeve održivog razvoja

2015.09.25


NEW YORK - Na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju, održanoj 25. rujna 2015., više od 150 svjetskih čelnika usvojilo je novu Agendu 2030 za održivi razvoj, uključujući i Ciljeve održivog razvoja. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) će podržati vlade diljem svijeta u ostvarivanju nove agende i njenom unapređenju sljedećih 15 godina.

Sedamnaest novih ciljeva održivog razvoja, poznatih i kao globalni ciljevi imaju svrhu iskorijeniti siromaštvo, glad i nejednakost, poduzeti mjere protiv klimatskih promjena, očuvati okoliš, poboljšati pristup zdravstvu i obrazovanju te izgraditi jake institucije i partnerstva i još mnogo toga.

„Naša generacija je posljednja koja može spriječiti najgore posljedice klimatskih promjena i prva generacija koja raspolaže bogatstvom i znanjem kojim može iskorijeniti siromaštvo. Da bi uspjeli u tome potrebno je neustrašivo vodstvo od strane svih nas. Ako je globalna zajednica kolektivno spremna na izazov da se ciljevi održivog razvoja postignu onda postoji i šansa za realizaciju održivog razvoja, a s tim i boljih izgleda kako za ljude, tako i za naš planet“, izjavila je Helen Clark, administratorica UNDP-a.

S 50 godina iskustva u pružanju potpore zemljama u razvoju, UNDP će biti prvi kojemu će se mnoge vlade obratiti za potporu u implementiranju Ciljeva održivog razvoja.

Od Milenijskih do Ciljeva održivog razvoja 


Ciljevi održivog razvoja su nastali na osnovama Milenijskih ciljeva razvoja, odnosno osam ciljeva za borbu protiv siromaštva kojima se svijet obvezao posvetiti do 2015. godine. S obzirom na to da su Milenijski ciljevi razvoja usvojeni 2000. godine, postignut je napredak, ali potrebno je napraviti još mnogo toga.

Agenda Ciljeva održivog razvoja je ambiciozna jer je ideja vodilja ne samo smanjiti već iskorijeniti siromaštvo te uključuje zahtjevnije rezultate u zdravstvu, obrazovanju i ravnopravnosti spolova. Ti su ciljevi univerzalni i primjenjivi u svim zemljama kod svih ljudi. Agenda također uključuje i pitanja koja nisu bila dio Milenijskih ciljeva razvoja kao što su klimatske promjene, održiva potrošnja, inovativnost te važnost mira i pravde za sve.

UNDP je ključni partner u definiranju razgovora o Ciljevima održivog razvoja

Kao vodeća agencija UN-a, čiji je zadatak iskorijeniti siromaštvo, UNDP je imao glavnu ulogu u oblikovanju novog plana globalnog razvoja. UNDP je pomogao vladama da se sastanu s civilnim društvom, privatnim sektorom i ljudima širom svijeta kako bi odlučili koji su prioriteti u svijetu za Ciljeve održivog razvoja i da omoguće da proces Agende 2030 bude javan, transparentan i globalan.

Od 2012. godine, UNDP je vodio globalni razgovor o tome što će biti uključeno u Agendu u ime UN Grupe za razvoj. Taj razgovor je tražio mišljenja i doprinose ljudi iz svih dijelova svijeta, uključujući više od 8 milijuna ljudi kroz anketu MY World i platformu Svijet kakav želimo 2015. godine.

“UNDP se zalaže za snažno globalno partnerstvo koje je ključ za ostvarenju nove agende i Ciljeva održivog razvoja,“ izjavila je Helen Clark.