Vrijeme je da zaustavimo nasilje nad ženama i djevojčicama!

2015.11.25


Izjava administratorice Helen Clark, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studeni

Nasilje nad ženama događa se na svakom kontinentu i u svakoj zemlji, i predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava diljem svijeta.

Statistike su obeshrabrujuće: svaka treća žena u svijetu doživjela je fizičko ili seksualno nasilje, i to većinom od strane partnera.

Stoga je od  iznimne važnosti što je eliminacija nasilja nad ženama i djevojčicama, kao i svih štetnih praksi uključena u Agendu 2030 i specifične, netom usvojene Ciljeve održivog razvoja.

Danas će Ujedinjeni narodi pokrenuti novi okvir za sprječavanje nasilja nad ženama. Većina napora do sada je bila usmjerena na pružanje usluga i podrške ženama žrtvama nasilja. Novi preventivni pristup uključuje i adresiranje nejednakosti spolova, diskriminatornih praksi te štetnih kulturnih i društvenih normi kao uzroka problema. Ovaj pristup između ostalog ima za cilj i rješavanje nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima, od nasilja u obitelji, silovanja tijekom oružanih sukoba, udaja djevojčica te genitalnog sakaćenja žena.

UNDP-jev rad na eliminaciji nasilja nad ženama u središtu je našeg razvojnog mandata. Zajedno s UN partnerima pružamo savjete oko izmjene zakondavstva i pružamo podršku zemljama kod donošenja i provođenja zakona koji se tiču kažnjavanja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Također, radimo na tome da ženama osiguramo pravnu pomoć kako bi žrtve nasilja imala pristup pravnim uslugama i podršci te kako bi počinitelji znali kako neće proći nekažnjeno za nasilje nad ženama.

Također radimo i na poboljšanju sigurnosti žena i pristupa pravosuđu u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama.

Pozivam vas da mi se danas pridružite u borbi protiv nasilja nad ženama, jer samo zajedničkim snagama možemo osigurati da žene i djevojčice diljem svijeta žive bez straha od nasilja.