UN-ova specijalna izvjestiteljica pozvala sve zemlje da uspostave Femicide Watch

2015.11.30

FOTO: TRUST.ORG

Specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice, Dubravka Šimonović, pozvala je prošli tjedan sve zemlje da se usredotoče na prevenciju rodno motiviranog ubijanja žena kroz osnivanje posebnog tijela nazvanog Femicide Watch.

Govoreći ususret Međunarodnom danu za borbu protiv nasilja nad ženama, Šimonović je naglasila kako se države moraju obvezati na nultu stopu tolerancije za rodno motivirano ubijanje žena.

„Nasilje nad ženama je najokrutnija manifestacija sustavne i raširene diskriminacije te nejednakosti s kojom se žene i djevojke diljem svijeta i dalje suočavaju. Žene i njihova djeca i dalje umiru kao žrtve rodno uvjetovanog nasilja, često na okrutne načine.

Slabosti nacionalnih sustava za prevenciju, manjak procjene rizika i nedostatak kvalitetnih podataka su glavne prepreke u prevenciji rodno uvjetovanog ubijanja žena i razvoja smislene strategije prevencije. Ove slabosti rezultiraju pogrešnim identifikacijama, prikrivanjem i neizvještavanjem o rodno uvjetovanom nasilju čime se potpomaže nekažnjavanje ovakvih zločina.

Zato pozivam sve države da osnuju Femicide Watch ili tijelo za praćenje rodno motiviranog ubijanja žena i da svaki 25. studeni -  na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama objave broj femicida ili rodno motiviranih ubojstava žena, uključujući dob i spol počinitelja, kao i vezu između počinitelja i žrtve ili žrtava. Podaci o sudskom procesu i kaznama za počnitelje također bi trebali biti prikupljeni i objavljeni.

Šesnaest dana aktivizma protiv rodno motiviranog nasilja treba koristiti za predstavljanje tih podataka te kako bi se raspravljalo o akcijama potrebnim za sprječavanje ubijanja žena.

Još važnije, svaki slučaj rodno uvjetovanih ubojstava treba pažljivo analizirati kako bi se identificiralo svaki neuspjeh u pružanju zaštite s ciljem poboljšanja i razvijanja budućih preventivnih mjera. U prikupljanju, analizi i objavljivanju takvih podataka, države trebaju surađivati s nevladinim organizacijama i neovisnim institucijama, predstavnicima žrtava, kao i relevantnim međunarodnim organizacijama i drugim dionicima.

Ti podaci trebaju biti dostupni javnosti na nacionalnoj razini, dok UN i druge organizacije trebaju osigurati globalno i regionalno objavljivanje takvih podataka."

 

***

 

Gospođa Dubravka Šimonović imenovana je za specijalnu izvjestiteljicu o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama od strane Vijeća za ljudska prava UN-a u lipnju 2015., kako bi preporučila mjere, načine i sredstva, na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini za eliminaciju nasilja nad ženama i njegovih uzroka i posljedica. Gospođa Šimonović je bila članica CEDAW odbora od 2002. do 2014. godine. Vodila je Odjel za ljudska prava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH te je bila opunomoćenica ministra pri Stalnoj misiji RH pri UN-u u New Yorku. Također je bila veleposlanica pri OESS-u i UN-u u Beču. Sudjelovala je u predsjedanju ad hoc povjerenstvom (CAHVIO) Vijeća Europe koje je izradilo Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). Ima doktorat iz Obiteljskog zakona te objavljuje knjige i članke o ljudskim pravima i prava žena. Saznajte više na: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx

 

Specijalni izvjestitelji su dio posebnih postupaka Vijeća za ljudska prava. Posebni postupci, najveće tijelo neovisnih stručnjaka za ljudska prava u UN-u, je opći naziv Vijeća za neovisne i nadzorne mehanizme koji se bave specifičnim situacijama u pojedinim zemljama ili tematskim pitanjima u svim dijelovima svijeta. Stručnjaci posebnih postupaka rade na dobrovoljnoj osnovi, nisu dio osoblja UN-a i ne primaju plaću za svoj rad. Rade neovisno od bilo koje vlade ili organizacije i obnašaju dužnost u osobnom svojstvu.