Poziv na komentare i proširenu javnu raspravu: Akcijski planovi za uključivanje Roma u četiri županije

2016.04.18

 

Posjetite web stranicu: www.atlas-romskihnaselja.hr na kojoj su dostupni nacrti Akcijskih planova za socijalno uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine za područje četiri županije: Koprivničko-križevačku, Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku i Brodsko-posavsku.

Navedeni nacrti su predstavljeni na konzultativnim sastancima te ovim putem proširujemo javnu raspravu.
 

Svoje komentare i sugestije uputite putem e-pošte na registry.hr@undp.org  zaključno sa 30.04.2016.godine.

 

Akcijski plan uključivanja Roma jest međuresorska javna politika na županijskoj (regionalnoj) razini koja ima karakter socijalne politike jer obuhvaća mjere vezane uz socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, zaštitu prava manjinskih skupina, a povezana je s resorima ekonomske, infrastrukturne i kulturne politike. Ova javna politika je izrađena kroz pet faza koje su uključivale identifikaciju načina uspostave političkih ciljeva, formulaciju sadržaja politike, utvrđivanje legitimiteta pojedinih nositelja za provedbu aktivnosti javne politike, razradu provedbenog okvira te razradu evaluacijskog okvira i mehanizma prilagodbe.

 

Akcijski Plan dijeli formalne i neformalne dionike u provedbi. Pod formalnim dionicima razumiju se jedinice lokalne samouprave i njihove institucije te tijela držane uprave onda kada je nužna suradnja sa centralnim sustavom. Neformalni dionici su Romi kao izravno ciljana populacija, udruge Roma, udruge koje se bave pružanjem socijalnih usluga ili drugi intervenori koji pružaju bilo kakve usluge ili potpore Romima, a koji su od humanitarnog ili kulturnog značenja.

 

Preuzmite nacrte:

Akcijski plan za uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji

Akcijski plan za uključivanje Roma u Križevačko-koprivničkoj županiji

Akcijski plan za uključivanje Roma u Osječko-baranjskoj županiji

Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji