Zajedno za bolje – društvena uključenost Roma u Hrvatskoj

2016.06.30

Korita - Filmska družina OŠ Stjepana Kefelje, Kutina

Projekt koji je provodio UNDP je završen, ali to ne znači i kraj aktivnostima koje smo podržali, inicirali ili osnažili! Naši glavni partneri, akteri i izravni korisnici su Romi, građani iz dvije županije, Sisačko-moslavačke i Međimurske. Romi su bili uključeni u cijeli niz malih komunalnih akcija, u rad mobilnih timova te u cijeli niz kulturnih i edukativnih događanja – od Pričigina u Splitu i Kutini, do informatičkih ili foto-video radionica ili pripreme projektnih prijedloga za EU Fondove. Također, bili su uključeni u rad socijalnih zadruga te jedne školske zadruge.

Predstavnici medija bili su aktivno uključeni u projekt za vrijeme njegova trajanja. Za predstavnike medija održana je radionica te su izrađene smjernice za medijsko praćenje problematike Roma s posebnim naglaskom na izbjegavanje govora mržnje.

Glavni cilj projekta Zajedno za bolje bilo je poticanje sustavnih i produktivnih suradničkih odnosa različitih lokalnih aktera (lokalne samouprave, javne ustanove, udruge, poslovni sektor) radi zadovoljavanja potreba najranjivijih skupina. Početna točka djelovanja je angažiranje i moblizacija same zajednice i različitih drugih aktera na analizi potreba i resursa koji su na raspolaganju u i izvan zajednice; osnaživanju i jačanju kapaciteta za provedbu malih akcija, pripremu planova, povezivanje i pripremu projekata za financiranje iz nacionalnih i EU fondova. Takav, integrirani pristup ovog projekta rezultirao je:

  1. Pripremljena su četiri županijska akcijska plana za uključivanje Roma i pripadajući Atlasi romskih naselja za  Sisačko- moslavačku, Koprivničko- križevačku, Brodsko – posavsku, Osječko-baranjsku i Primorsko-goransku županiju. Altasi su dostupni na http://www.atlas-romskihnaselja.hr/  Atlasi su osnovni alati za kreiranje i praćenje intervencija za uključivanje Roma;
  2. Facilitiranim lokalnim forumima za razmjenu informacija i planiranje zajedničkih akcija u kojima sudjeluju svi ključni i zainteresirani akteri u Sisačko-Moslavačkoj županiji;
  3. Provedbom sedam malih komunalnih akcija za unaprjeđenje komunalne i socijalne infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji;
  4. Pripremom 10 nacrta projektnih prijedloga za financiranje uz EU fondova, pripremljenih sukladno prioritetima utvrđenim u zajednicama;
  5. 300 Roma je bolje informirano o građanskim, socijalnim i pravima na obrazovanje i kulturu;
  6. Šest različitih kulturno-umjetničkih manifestacija koje doprinose razbijanju predrasuda o Romima; mini video-rječnikom bajaškog jezika za svakodevnu uporabu; dokumentarnim filmom Korita.

Budući da slika govori više od tisuću riječi, mali video-izvještaj koji su sami napravili sami akteri projekta iz lokalne zajednice pogledajte na poveznici https://youtu.be/DZ2YH0pVSRY

Hvala Vam svima na odličnoj suradnji i naravno zahvala donatoru Kraljevini Norveškoj kroz program EEA-Norway Grants i Nacionalnoj zakladi za civilno društvo!