Obraćanje stalne predstavnice UNDP-a: Korištenje sredstava iz fondova Europske unije

2013.09.06

Obraćanje stalne predstavnice Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Louise Vinton

Poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade,
Poštovani gospodine župane Karlovačke županije,
Poštovana gospođo županice Sisačko-moslavačke županije,
Poštovani gospodine župane Ličko-senjske županije,
Gospodine zamjeniče ministra Puljiz,
Gospodine pomoćniče ministra Ćurlin,
Dragi gosti iz medija,
Dame i gospodo,

Danas je dan ponosa za Program Ujedinjenih naroda za razvoj.

Sretni smo što smo mogli prihvatiti poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da pomognemo slabije razvijenim krajevima Hrvatske da iskoriste nove mogućnosti za rast, zapošljavanje i poboljšanje uvjeta života, a koje pružaju fondovi Europske unije.

Dopustite da zahvalim potpredsjedniku Vlade i njegovim suradnicima na povjerenju i prepoznavanju naših postignuća kao temelju ovog novog partnerstva kojeg započinjemo danas.

UNDP radi u Hrvatskoj od 1996. Jasno je da su u to vrijeme naši napori bili usmjereni na fizičku obnovu infrastrukture uništene u ratu.

Kroz vrijeme, naše je područje djelovanja prošireno od poslijeratne obnove i oporavka do šireg cilja unaprijeđenja kvalitete života u mnogim općinama i gradovima u Hrvatskoj gdje životni standard i gospodarske i društvene prilike daleko zaostaju za onima u Zagrebu.

U zadnjih desetak godina UNDP je proveo više od 400 pojedinačnih razvojnih projekata na Područjima od posebne državne skrbi, ukupne vrijednosti blizu 50 milijuna EURA.

Mjesta poput Gline I Dvora, Otočca I Udbine, Ogulina I Plaškog postal sun am tako “drugi dom”, I dopustite da zahvalim gospođi županici I županima na izvrsnom partnerstvu u kojem smo uživali kroz sve te godine u županijama u kojima se program odvijao.

Posljednjih godina Europska unija postala je “zvijezda vodilja” u našim naporima, I u tome dijelimo viziju Ministarstva das u Strukturni I investicijski fondovi Europske unije prilika da se konačno razbije začarani krug u kojem su se našla ova područja: nedostatak zaposlenja, slaba primanja, nedostatne socijalne usluge i nedostatak ulaganja, što sve zajedno vodi depopulaciji I lošoj općoj atmosferi.

Naš posao u slabije razvijenim područjima radio je tim predanih sturčnjaka u lokalnom razvoju, I teško stečeno povjerenje lokalnih zajednica bila je najjača preporuka za odluku Ministarstva da uđe u ovaj partnerski odnos.

To su slavni “lovci na projekte” koje je potpredsjednik Grčić spominjao. Vodeći dio UNDP-jevog tima za ovaj project je prisutan ovdje danas, pa dopustite mi da predstavim našeg voditelja projekta, g. Nenad Kocmura i naša dva ključna eksperta, gospođu Ivanu Laginju, koja vodi naš terenski ured u zadru, i gospodina Davora Bončinu, voditelja ureda UNDP-ja u Petrinji. Dobili ste kopije njihovih kratkih biografija I oni su spremni odgovoriti na vaša pitanja o ovom projektu.

Dopustite da naglasim da se ovaj projekt u potpunosti moslanja na hrvatsku stručnost. Mi nismo tim „specijalaca“ koji nameće svoje ideje zanemarujući druge.

Umjesto toga, naša je uloga da konzultiramo sve lokalne dionike; da uzmemo u obzir lokalne potrebe; da ponovo analiziramo postojeće planove i projekte; da uzmemo u obzir strateške ciljeve koje su županije, Hrvatska i EU već odredili; i da tada radimo s najširim krugom lokalnih partnera na definiciji i poboljšanju najvažnijih razvojnih projekata koji se mogu provesti uz pomoć Strukturnih fondova Europske unije.

Preuzeli smo obvezu razviti katalog od najmanje 51 prihvatljivog koncepta u 15 mjeseci.

Kako bismo ovo postigli, oslanjat ćemo se na saznanja i iskustva naših lokalnih partnera u tri županije, pa koristim priliku da vam unaprijed zahvalim na suradnji.

Otkad je ovaj projekt prvi put najavljen u javnosti, UNDP je primio brojne pozive za pomoć i suradnju na pripremi projekata za EU fondove iz mnogih drugih lokacija – iz ostalih ratom pogođenih područja poput Vukovara, pa čak i iz razvijenijih područja poput Istre.

Dopustite da završim s nadom da će ovaj projekt služiti kao uspješan pilot-projekt koji će se moći primijeniti i u ostalim područjima kojima je potreban savjet i potpora, te da će pristup i metoda rada predviđena ovim projektom biti široko primjenjiva.

EU fondovi pružaju Hrvatskoj veliku priliku da nadvalada regionalne razlike u razvitku. Bila bi velika šteta ne iskoristiti ovu šansu, i UNDP je počašćen mogućnošću da doprinese ovim naporima.

Hvala vam na pažnji.